تبلیغات
فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چابهار

علوم اسلامی(منطق و فلسفه)

جزوه دانش خانواده و جمعیّت/ صرفاً جهت معرفی به استاد

جزوه دانش خانواده و جمعیّت/pdf


محدوده:از صفحه 37 تا آخر جزوه...(صرفاً جهت معرفی به استاد)


نمونه سؤالات:

1-حقوق شوهر بر زن را نام ببرید.

2-در مورد بیرون رفتن بدون اجازه زن از شوهر حدیثی را ذکر نمایید.

3-وجوه افتراق طلاق با فسخ نکاح را بنویسید.

4-عیوب ویژه مرد مرد را که موجب حق فسخ برای زن می گردد را نام ببرید.

5-تدلیس را تعریف کرده و اثر قانونی آن را بنویسید.

و ...

اخلاق و تربیت اسلامی(کد07)

وصایای امام(ره)/ تستی و تشریحی/معرفی به استاد


1 2

تعداد کل صفحات ( 2 )